Sir Archibald de Bacle Explorers Hotel

Sir Archibald de Bacle

Er was eens een aristocraat, Sir Archibald de Bacle, die verwacht werd door koningin Isabella. Die stond niet bekend om haar geduld. Integendeel. Toen Sir Archibald de Bacle nog altijd niet was verschenen op de door de koningin gewenste afspraak, begon die laatste te denken aan de straf die ze hem zou kunnen opleggen.

Gewoonlijk zou koningin Isabelle ervoor gekozen hebben Sir Archibald de Bacle te onthoofden of in de gevangenis te werpen. Maar ze had een veel wreder idee: een heel gevaarlijke missie waarvan de ontdekkingsreiziger nooit zou terugkeren.

Sir Archibald begaf zich uiteindelijk naar de koningin. De koningin die geen beledigingen duldde en al zeker niet dat men op een afspraak verscheen met zo veel vertraging, ontving hem met de glimlach. Iedereen in het koninkrijk wist dat de glimlach van koningin Isabella voorbode was van slecht nieuws. En ze zei hem: “Sir Archibald de Bacle, ik heb besloten u een missie toe te vertrouwen die extreem belangrijk is voor ons koninkrijk”.

Sir Archibald de Bacle was niet iemand die aan zijn naasten dacht en het feit dat deze missie van belang zou kunnen zijn voor het hele koninkrijk en niet alleen voor hemzelf deed hem nauwelijks iets.

Maar de koningin had sterke argumenten en beloofde hem een fortuin als hij levend zou terugkomen van het avontuur. “Zoals u weet, Sir Archibald, zijn de laatste tijd veel van onze vloten op weg naar Afrika aangevallen door piraten. Het is al maanden geleden dat er een van onze boten is teruggekeerd. Die situatie is ondraaglijk en ik wens dat ons land niet meer lijdt onder zulke aanvallen.  Ik kan me de laatste keer niet meer herinneren dat ik nieuwe diamanten heb gekregen en ik kan het feit niet meer dulden dat onze zijdefabrieken te maken hebben met tekorten. Ik heb u nodig om die missies te beveiligen en om de vaarten naar Afrika mogelijk te maken en dat in alle veiligheid”.

Sir Archibald de Bacle voelde zich bij elk woord van de koningin steeds beroerder. “Laat onmiddellijk een schip laden, ik wil dat u afmeert binnen een week”. En de koningin glimlachte opnieuw.

De ontdekkingsreiziger had geen andere keuze dan gehoorzamen aan de koningin. Sir Achibald was dus niet al te goed gezind toen hij zijn knecht, Tom, ontmoette die hem geduldig opwachtte buiten bij het kasteel. De terugweg deed zijn misnoegen alleen maar toenemen.

Zodra ze terug thuis waren serveerde Tom hem een drankje. Na het tweede glas werden de gedachten van de ontdekkingsreiziger helderder. Op dat moment begreep Sir Archibald de Bacle dat de koningin hem een heel belangrijke missie had toevertrouwd, die hem vooral rijk en bekend zou maken als hij het er levend van af zou brengen.

Sir Archibald de Bacle droeg zijn dienaars dus op alles voor te bereiden dat ze nodig zouden hebben. In enkele dagen was het schip klaar om mooie avonturen tegemoet te gaan!

 

Als u het vervolg wil weten van de perikelen van Sir Archibald de Bacle, zult u het antwoord vinden in hotel Explorers op een boogscheut van Disneyland® Paris .