Wettelijke bepalingen - Explorers Hotel in Disneyland Paris

Kies je taal

Wettelijke bepalingen


Door de website https://www.explorershotels.com/ te raadplegen worden de huidige gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaard.

Identificatie van de uitgever van de site
Bedrijf: EXPLORERS OPCO
Postadres: 50 Avenue de la Fosse des Pressoirs, 77700 Magny-le-Hongre
Hoofdkantoor: 60 rue Pierre Charron, 75008 Parijs
Telefoon: +331 60 42 60 00
E-mail : paris.reservations@explorershotels.com

Directeur uitgeverij: Guy Richaudeau
Juridisch vertegenwoordiger: Guy Richaudeau

Website ontwikkeling en hosting
Bedrijf: D-EDGE
Website: https://www.d-edge.com/
Postadres: 14/16, boulevard Poissonnière, 75 009 Parijs
SIRENUMMER: 431 513 852
Publicatiedirecteur: Isabelle Falque

 

1 – Informatie :

De gepubliceerde informatie op de website https://www.explorershotels.com/ is met inbegrip van haar aard en kenmerken niet-contractueel.

Deze informatie vormt in geen geval een aanbod, garantie of om het even welk ander engagement van EXPLORERS OPCO met betrekking tot producten of service:

EXPLORERS OPCO wijst voor om het even welk doeleinde alle aansprakelijkheid af, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, juistheid of gepastheid van de informatie.  EXPLORERS OPCO heeft alle inspanningen gedaan om zich ervan te verzekeren dat de informatie die toegankelijk is via zijn website juist is. We garanderen echter op geen enkele manier dat de informatie juist, volledig of actueel is.

EXPLORERS OPCO geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de website in zijn geheel of gedeeltelijk. In geen enkel geval kan EXPLORERS OPCO verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welke schade, direct of indirect, welke soort ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website. Het zetten van hyperlinks naar andere websites of beschikbare bronnen op het internet leidt tot geen enkele aansprakelijkheid van EXPLORERS OPCO of zijn server met betrekking tot de inhoud die aangeboden wordt door die websites.

EXPLORERS OPCO wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud op de website https://www.explorershotels.com/

EXPLORERS OPCO wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de gepastheid van de geleverde informatie en het gebruik dat een internetgebruiker er van kan maken.

2 – Wijzigingen:

EXPLORERS OPCO behoudt zich het recht voor de inhoud van zijn website, wat er de aard ook van is, op om het even welk moment en zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen of te corrigeren,

3 – Contact- en boekingsformulier

De informatie die wordt verzameld door middel van het contactformulier is conform met de Franse wet betreffende informatie en vrijheden (“Loi Informatique et Libertés”). We informeren u dat uw antwoorden vrijblijvend zijn en dat het afzien van het geven van antwoorden geen enkel gevolg heeft. In bepaalde gevallen moeten uw gegevens niettemin volstaan, opdat we u kunnen antwoorden en/of uw vragen kunnen behandelen.

De algemene handels- en annuleringsvoorwaarden die verbonden zijn aan onlineboekingen of boekingsaanvragen worden precies aangegeven in de formulieren. De internetgebruikers kunnen een exemplaar aanvragen van de algemene handelsvoorwaarden. Bij onlineboekingen moet het vakje “ik ga akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden” vóór elke aankoop aangevinkt worden.  Eventuele verblijfsbelastingen worden toegelicht op de factuur van het etablissement. Ze zijn niet omvat in de bedragen die aangeduid worden tijdens de boeking. De heffing van deze belastingen gebeurt buiten de wil van EXPLORERS OPCO.

4 – Rechten op intellectuele en industriële eigendom:

De website internet https://www.explorershotels.com/ en de auteursrechten ervan worden beschermd zoals voorzien in de wettelijke bepalingen van boek I, secties I en II van het wetboek voor intellectuele eigendom. Bijgevolg mogen alle producten met inbegrip van het geheel of delen van de website https://www.explorershotels.com/ uitsluitend gebruikt worden na schriftelijke toestemming.

Volgens de regels van het algemene recht mogen EXPLORERS OPCO of Fastbooking aanspraak doen op de contractuele aansprakelijkheid van de bezoekers of rechtsprocedures inleiden in het geval van oneerlijk of onrechtmatig optreden tegen de schenders van de bepalingen in kwestie.

De internetgebruiker mag de producten van de website https://www.explorershotels.com van derden niet overbrengen, noch in hun geheel noch gedeeltelijk, zelfs al ze juridisch verschillend zijn, tegen betaling of gratis, hetzij direct door overgave van de oorspronkelijke gegevens, hetzij indirect in gecombineerde vorm van desbetreffende gegevens.

De internetgebruiker mag geen enkel product, in zijn geheel of gedeeltelijk, van de website https://www.explorershotels.com/ en de gegevens die ze bevatten (met inbegrip van foto’s) wijzigen, hergebruiken of aanpassen. De internetgebruiker mag de gegevens die beschikbaar zijn op de site van hotel Explorers met geen enkel middel en op geen enkele manier commercialiseren, verkopen, verdelen, verspreiden, publiceren of automatisch downloaden.
Photo : © Yoan Chevojon – Studio Chevojon

De onrechtmatige toe-eigening van de distributierechten zal bestraft worden door de reglementaire en wettelijke bepalingen in verband met de rechten van auteurs en makers zoals voorzien in het wetboek voor intellectuele eigendom. Dezelfde straf is van toepassing op elk gebruik van de genoemde producten dat wordt uitgevoerd buiten de beperkingen van de toelating die gegeven is door EXPLORERS OPCO.

5 – Wijzigingen:

Elke reproductie, representatie en gebruik, zelfs gedeeltelijk en op om het even welke manier, die gebeuren zonder de schriftelijke toestemming van EXPLORERS OPCO is verboden en illegaal. Het niet-volgen van dit verbod leidt tot namaak die aanleiding kan geven tot de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de namaker.

Bovendien zijn de eigenaars van nagemaakte inhoud, van om het even welke aard, gerechtigd juridische stappen te ondernemen tegen de namakers. Deze bepaling geldt ook voor toevallige internetgebruikers.

6 – Informatica en vrijheden

Volgens de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden hebt u het recht de gegevens die u aangaan, te bekijken, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen (art. 34 van de wet betreffende “Informatica en vrijheden” van 6 januari 1978). U kunt op om het even welk moment vragen gebruik g te maken van dat recht door contact op te nemen met ons via dit e-mailadres paris.reservations@explorershotels.com of door contact op te nemen met een brief naar het volgende adres: Rue Pierre Charron 60 – 75 008 Parijs, Frankrijk

Hôtel Explorers
Avenue de la Fosse des Pressoirs, 50
77700 Magny le Hongre, Frankrijk
paris.reservations@explorershotels.com

Settlement of disputes

In accordance with L 156-1 of the Consumer Code (French law), and in the event of a dispute relating to these terms and conditions, customers are informed by Explorers Hotel of the possibility of recourse to a conventional mediation procedure or to any alternative method of dispute settlement : MTV – MEDIATION TOURISME ET VOYAGE.

Guests should first contact customer services of the hotel to attempt to resolve the dispute amicably. If no amicable settlement is reached within 60 days, guests can contact the Mediator for Travel and Tourism on the following website: www.mtv.travel.

Nederlands
Nu boeken
Boek uw verblijf
Beste prijs beschikbaar
Laatst beschikbare kamers
Kinderen leeftijden :